سیاسی

وكلاى دومين رئيس جمهورى ارمنستان عليه حكم دادگاه تجديد نظر در خصوص بازداشت آقاى كوچاريان اعتراض كرده اند

وكلاى روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى ارمنستان عليه حكم دادگاه تجديد نظر در خصوص بازداشت آقاى كوچاريان اعتراض كرده اند. دومين رئيس جمهورى كشور به همراه چند مقام لشكرى و كشورى از سوى دادستانى متهم به سركوب تظاهر كنندگان روز اول مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى و استفاده از نيروهاى مسلح كشور براى ابقاى خود و تهديد نظام مشروطه كشور مى باشند.دادگاه اوليه ارمنستان دو ماه پيش رأى به آزادى آقاى كوچاريان از زندان موقت داده و پرونده وى را به دادگاه قانون اساسى احاله كرد. دادگاه تجديد نظر كشور بر اساس شكايت دادستانى، حكم دادگاه اوليه را ملغى اعلام كرد و دومين رئيس جمهورى كشور مجددأ بازداشت شد. اكنون وكلاى آقاى كوچاريان با مراجعه به دادگاه فرجام در پى آزادى موقت موكل خود مى باشند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا