Topاقتصادی

حمایت از تقویت زمینه فن آوری های نوین و ارتباط و استارت آپ برای دولت ارمنستان از اولویت استراتژیک برخوردار می باشد

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا