فرهنگ و علم

ابتكار انسان دوستانه “آورورا” امسال جنبش بين المللى AraratChallenge را خلق كرده است

ابتكار انسان دوستانه “آورورا” امسال جنبش بين المللى AraratChallenge را خلق كرده است. به گزارش بنياد خيريه IDeA اين جنبش جديد و دعوت عام به اعانه، در نظر دارد به مردم نيازمند جهان كمك كند. بنياد نيكوكارانه “آورورا” اكنون چند سال است كه توسط سه تن از ارامنه مشهور جهان بنيانگذارى شده و رسالت كمك به همنوع را دارد. بانيان اين ابتكار به ياد قربانيان نژادكشى ارامنه و كمك خيرخواهان ملل مختلف كه به بازماندگان ارامنه كمك كرده اند، اكنون خود نيز به نيازمندان كشورهاى جنگزده و محتاج كمك مى كنند. هدف از اين جنبش جديد، تقليل فقر در جهان و بهبود وضعيت بهداشت و آموزش در جهان است. مظهر اين جنبش كوه آرارات مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا