Topسیاسی

پیوتور اسویتالسکی : اتحادیه اروپا برای اختصاص کمک مالی به ارمنستان برای اصلاحات قضایی آماده است

اتحادیه اروپا برای  اختصاص  کمک مالی به ارمنستان برای اصلاحات قضایی آماده است. این مطلب را پیوتور اسویتالسکی  سفیر ، رییس هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان ضمن دیدار با خبرنگاران بیان کرده است.

به گفته وی اتحادیه اروپا در سطح عالی برای حمایت از روند اصلاحات در زمینه قضایی اعلام آمادگی کرده است. اتحادیه اروپا حاضر به تامین کمک سیاسی ، رایزنی و مالی می باشد.

به گفته آقای سفیر اتحادیه اروپا  برای  اختصاص  کمک مالی به ارمنستان برای  روند اصلاحات قضایی آماده است. این مسئله چند روز قبل  مورد بحث و بررسی قرار گرفته  و حمایت اتحادیه  اروپا از این روند از دیدگاه مالی خیلی مهم است. این کمک مالی از طریق دو راست از جمله کمک مستقیم و برنامه  حمایت چند میلیونی برای سه- چهار سال  اختصاص خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا