سیاسی

“گو چژيزيون”: چين در چهارچوب برنامه معروف به مسير واحد، اهميت ويژه اى براى ارمنستان به عنوان عضوى از كشورهاى مشترك المنافع قايل است

“گو چژيزيون” مشاور بخش اروپاى شرقى و آسياى مركزى وزارت امور خارجه كشور چين طى ديدار با روزنامه نگاران ارمنى، اعلام كرده است كه اين كشور در چهارچوب برنامه معروف به مسير واحد، اهميت ويژه اى براى ارمنستان به عنوان عضوى از كشورهاى مشترك المنافع قايل است. قبلأ نيز وزير امور حمل و نقل و فنآورى ارمنستان اظهار اميدوارى كرده بود كه پروژه معروف اطلاعاتى “مسير واحد” كه به ابتكار چين تأسيس مى شود از قلمرو ارمنستان عبور نمايد. وزير ارمنستان به خبرگزارى آرمن پرس اعلام كرده است همتاى چينى خود از اين اقدام مشترك كشورهاى همسايه استقبال كرده است. خط فيبر نورى چين قرار است از قلمرو روسيه عبور كرده و سپس دو شاخه شده و به اروپا و از طرف ديگر از افغانستان و ايران عبور كند. طرف ارمنى اميدوار است قلمرو ارمنستان گزينه بهترى از قلمرو تركيه و آذربايجان شود. مشاور وزارت امور خارجه چين اعلام كرده است كه كشور متبوعش روابط سياسى حسنه اى با ارمنستان دارد و اين زمينه مناسبى براى گسترش روابط همه جانبه مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا