سیاسی

بازديد وزير صنايع تكنولوژى برتر ارمنستان از ايران ادامه دارد

بازديد هاكوب آرشاكيان وزير صنايع تكنولوژى برتر ارمنستان از ايران ادامه دارد. به گزارش واحد خبرى سفارتخانه ارمنستان در تهران، آقاى آرشاكيان پس از شركت در همايش بين المللى تكنولوژى برتر كامپيوترى و ديدار با مقامات مسئول جمهورى اسلامى ايران با نمايندگان جامعه ارامنه نيز ديدار و گفتگو كرده است. وزير ارمنستان در اين ديدار با اعضاى شوراى خليفه گرى و ديگر نهادهاى جامعه ارامنه، هيئت اتاق بازرگانى مشترك ميان دو كشور و كارآفرينان ارمنى فعال در حوزه صنايع برنامه ريزى كامپيوترى گفتگو كرده است. وزير صنايع تكنولوژى برتر ارمنستان سياست هاى اين وزارتخانه جديدالتأسيس، اولويت ها و برنامه هاى آن و كمك به ايجاد شغل هاى جديد را براى مهمانان تشريح كرده است. آقاى آرشاكيان همچنين بر لزوم گسترش روابط با ارامنه خارج از كشور، برنامه هاى جديد دولت در اين مورد و اجراى برنامه “پل مجازى ارامنه” تأكيد گذارده است. وى اظهار اميدوارى كرده است كه به وسيله اين پل مجازى شركت هاى جديد التأسيس و كارشناسان حوزه برنامه ريزى و اطلاعاتى مى توانند با يكديگر در ارتباط بوده و در توسعه فنآورى اطلاعاتى ارامنه مشاركت كنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا