اقتصادی

برنامه هاى پيشرفت صنايع كشاورزى با حضور معاون وزير اقتصاد ارمنستان و سازمان هاى بين المللى مورد بحث و بررسى قرار گرفت

برنامه هاى پيشرفت صنايع كشاورزى با حضور معاون وزير اقتصاد ارمنستان و سازمان هاى بين المللى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. اين ملاقات با حضور آرتاك كماليان معاون وزير اقتصاد، نمايندگان سازمان ملل متحد، دانشگاه كشاورزى و كارشناسان مربوطه انجام گرفته است. ارمنستان در نظر دارد برنامه توسعه كشاورزى و صنايع جانبى را با نهادهاى محلى و بين المللى تدوين كند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا