Topاجتماعی

معاون رییس شرکت Siemens در همایش جهانی WCIT 2019 شرکت خواهند داشت تحرک

در ماه اکتبر سال جاری در ایروان همایش جهانی فنآوری های اطلاعاتی WCIT 2019 برگزار خواهد شد. طی این همایش ” جنی بوفینگر – شوستر ” معاون رییس در امور شهرها و توسعه پایدار شرکت Siemens شرکت و سخنرانی خواهد کرد. خانم  ” جنی بوفینگر – شوستر ” که دارای تجربه 12 ساله در شرکت مذکور می باشد  استراتژی های در مورد ثمر بخشی استفاده از انرژی و منابع  و مدیریت توسعه پایدار  را تدوین کرده که به تقویت زمینه های مختلف  کمک کرده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا