اجتماعی

دولت ارمنستان با برنامه اتحاديه اقتصادى يوروآسيا براى انتقال فضولات خطرناك موافقت كرده است

دولت ارمنستان با برنامه اتحاديه اقتصادى يوروآسيا براى انتقال فضولات خطرناك موافقت كرده است. طبق اين موافقت نامه، كشورهاى عضو اتحاديه با اصول كنوانسيون بازل در باره كنترل فضولات خطرناك هم عقيده مى باشند. كشورهاى عضو اتحاديه اقتصادى يوروآسيا از اين پس قلمرو خود را نمى توانند به انتقال فضولات خطرناك كه براى دفن و يا خنثى سازى اثرات آن انجام مى گيرد اختصاص دهند.اين موافقت نامه براى فضولات اتمى استثناء قائل شده و فقط براى فضولات شيميايى و صنعتى مى باشد. ارمنستان همانند گذشته مى تواند فضولات سوخت هسته اى نيروگاه اتمى خود را به روسيه منتقل نمايد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا