Topاقتصادی

بانک توسعه ارو آسیا حاضر به شرکت کردن در پروژه های ” انرژی سبز ” ارمنستان می باشد

بانک توسعه ارو آسیا حاضر به شرکت کردن در پروژه های مربوط به  منابع  انرژی های تجدیدپذیر در ارمنستان و دیگر کشورهای عضو این بانک می باشد. این مطلب را ” آمانگلدی اسنف ” معاون رییس اداره بانک توسعه ارو آسیا ضمن گفتگو با خبرنگاران در نورسلطان بیان کرده است. وی تاکید کرده است که در این بانک  ” نقشه راهی ” در مورد ارمنستان تنظیم شده است. در این سند تمام امکانات همکاری با دولت و ساختار های دولتی ارمنستان ارایه شده اند.

در حال حاضر در ارمنستان از  منابع   انرژی های تجدیدپذیر خیلی کم استفاده می شود. دولت ارمنستان امیدوار  است  پروژه احداث نیروگاه های با قدرت 100 مکاوات تا سال 2020 میلادی به کمک سرمایهگذاری ها   اجرا کند.   

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا