اجتماعی

نيكول پاشينيان:تعداد گردشگران بازديد كننده از ارمنستان طى شش ماه گذشته افزايش چشمگيرى يافته است

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان اعلام كرده است كه تعداد گردشگران بازديد كننده از كشورمان طى شش ماه گذشته افزايش چشمگيرى يافته است. طبق گزارش اداره جهانگردى ارمنستان تعداد مهمانان ورودى از آلمان شصت در صد، مهمانان چينى پنجاه و چهار در صد، مهمانان هلندى سى و پنج در صد، مهمانان سوئيسى، يونانى و اماراتى سى در صد، مهمانان ايتاليايى بيست و پنج در صد، مهمانان بريتانيايى بيست و سه در صد، مهمانان ژاپنى بيست و دو در صد، مهمانان روسى و سوئدى نوزده در صد، مهمانان آمريكايى پانزده در صد مهمانان فرانسوى سيزده در صد افزايش يافته است. ميانگين اين افزايش طى شش ماه گذشته سيزده در صد است. نخست وزير همچنين به نقل از بانك مركزى ارمنستان اعلام كرده است گردشگران ورودى به كشور نسبت به سال گذشته يكصد و بيست ميليون دلار بيشتر خرج كرده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا