سیاسی

تيگران آوينيان : دولت انتظار دارد تا دو سه سال آينده نرخ رشد توليد ناخالص ملى را به عدددو رقمى برساند

تيگران آوينيان معاون نخست وزير ارمنستان امروز به خبرنگاران اعلام كرده است كه دولت انتظار دارد تا دو سه سال آينده نرخ رشد توليد ناخالص ملى را به عدددو رقمى برساند. وى اعلام كرده است كه اين رشد بايد موجب تأمين اجتماعى و بهبود معيشت مردم شود. دولت در نظر دارد سهم رشته هاى صنعتى و خدمات را در توليد ناخالص داخلى افزايش دهد. در صد توليد صنايع معدنى و كشاورزى بايد در توليد ناخالص داخلى تقليل يافته و سهم فرآورى صنايع كشاورزى، صنعت و خدمات افزايش يابد. همچنين نخست وزير كشور از وزير اقتصاد خواسته است تا با بخش صنايع، ديدارهاى مختلف داشته و رشد اين زمينه از توليد ناخالص داخلى را تشويق نمايد. معاون نخست وزير ارمنستان عقيده دارد كه رشد توليد ناخالص داخلى كشور براى كشورهاى منطقه و جهان جالب توجه خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا