سیاسی

دفتر خبرى شوراى امنيت ارمنستان نتايج سفر دو روزه دبير شوراى امنيت روسيه به ايروان را منتشر كرده است

دفتر خبرى شوراى امنيت ارمنستان نتايج سفر دو روزه دبير شوراى امنيت روسيه به ايروان را منتشر كرده است. طبق اين گزارش آرمن گريگوريان دبير شوراى امنيت كشورمان و همتاى روس وى، توسعه روابط راهبردى ميان دو كشور، گسترش همكارى در چهارچوب سازمان امنيت جمعى و تدوين اصول فروش تسليحات نظامى به كشورهاى ثالث و گسترش همكارى رزمى تكنيكى، رزمى اقتصادى و رزمى صنعتى را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده اند. طبق همين گزارش نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان نيز نيكولاى پاتروشف دبير شوراى امنيت فدراسيون روسيه را بحضور پذيرفته است. آقاى پاتروشف به دعوت رسمى آرمن گريگوريان دبير شوراى امنيت ارمنستان به ايروان سفر كرده بود. به گزارش دفتر خبرى نخست وزيرى، آقاى پاشينيان در اين ديدار اعلام كرده است كه روابط راهبردى ارمنستان و روسيه به نحو پويا در حال گسترش بوده و جوّ كارى سازنده حكمفرما مى باشد. ملاقات هاى كثير با حضور رياست جمهورى روسيه، نخست وزير ارمنستان و ديگر مقامات رسمى دو كشور شاهد اين مدعا مى باشد. به نظر نخست وزير ارمنستان، همكارى ميان شوراهاى امنيت ارمنستان و روسيه از اهميت بالايى برخوردار بوده و همكارى در زمينه هاى استراتژيك و تأمين امنيت منطقه اى و بين المللى بايد گسترش يابد. آقاى پاشينيان همچنين از رايزنى هاى ميان شوراهاى امنيت دو كشور استقبال كرده و بررسى توسعه همكارى در زمينه هاى مختلف امنيتى و در نهادهاى بين المللى را مثمر ثمر توصيف كرده است. نخست وزير ارمنستان و دبير شوراى امنيت روسيه در باره روند مذاكرات صلح قره باغ، توازن قواى نظامى و تأمين ثبات در منطقه و چالش هاى امنيتى پيش روى منطقه و جهان را مورد ارزيابى و بحث قرار داده اند. سفر دبير شوراى امنيت فدراسيون روسيه به ارمنستان روز گذشته پايان پذيرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا