Topسیاسی

” تیگران آوینیان ” معاون نخست وزیر کشورمان ” شمبی شارپ ” هم آهنگ کننده دایمی سازمان ملل متحد را به حضور پذیرفته است.

” تیگران آوینیان ” معاون  نخست وزیر کشورمان ” شمبی شارپ ” هم آهنگ کننده دایمی سازمان ملل متحد را به حضور پذیرفته است.

به گزارش دفتر معاون نخست وزیر در این دیدار مسائل  مربوط به هم آهنگ کردن روند اجرای اهداف ملی تقویت پایدار  مورد  بحث و بررسی قرار گرفته اند. آقای ” آوینیان ” به استراتژی ارمنستان برای تقویت درازمدت ارمنستان و نقش  اهداف تقویت پایدار در این روند اشاره کرده است.

معاون نخست وزیر کشورمان تاکید کرده است ارمنستان امکان ارایه گزارش ملی داوطلبانه در مورد اجرای اهداف تقویت پایدار در چارچوب مجمع سیاسی در سطح عالی سازمان ملل متحد که در سال 2020 میلادی برگزار خواهد شد را در نظر دارد.

در این ملاقات طرفین مسائل مربوط به جزییات روند  تنظیم سند چارچوب همکاری ارمنستان و سازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی قرار داده و همکاری ثمر بخش میان دولت ارمنستان  و دفتر هم آهنگ کننده دایمی سازمان ملل در ارمنستان را مهم ارزیابی کرده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا