Topاقتصادی

تعدادی از نمایندگان شرکت های بزرگ و معروف زمینه فن آوری های اطلاعاتی مشارکت خود در همایش جهانی WCIT 2019 را مورد تایید قرار داده اند

تعدادی از نمایندگان شرکت های بزرگ و معروف زمینه فن آوری های اطلاعاتی مشارکت خود در همایش جهانی WCIT 2019 به عنوان  سخنرانان اصلی  را مورد تایید قرار داده اند. این مطلب را ” آلکساندر ایسایان ” رییس اتحادیه شرکت های فن آوری های پیشرو ضمن دیدار با خبرنگاران بیان کرده است.

به گفته وی در حال حاضر 59 نماینده مشارکت خود را مورد تایید قرار داده و تعداد آنها  روز بهروز افزایش  می یابد. ” نارایانا مرتین ” بنیانگذار «Infosys» شرکت تامین برنامه های نوآوری عالی ، ” جنسن هوانگ ” بنیانگذار «NVIDIA»  شرکت فن آوری های گرافیک رایانه  و هوش  مصنوعی ، ” گری واینرچوک ” رییس شرکت  «VaynerX» ، یکی از بنیانگذاران شرکت های   Twitter» »،  «Tumblr»  ،   «Venmo» ، « «Uber ، ” استن شین ” بنیانگذار شرکت «Acer»  و ” مین کاون ” رییس و بینیانگذار شرکت    «Garmin»  سخنرانان اصلی این همایش می باشند.

قابل ذکر است که امسال «WCIT 2019» تحت عنوان ” قدرت عدم تمرکز. انتظار و خطر” برگزار می شود .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا