سیاسی

نيكول پاشينيان رئيس بخش آسياى مركزى و خاورميانه صندوق بين المللى پول را بحضور پذيرفته است

به گزارش دفتر خبرى نخست وزيرى ارمنستان، نيكول پاشينيان نخست وزير، «جهاد آزور» رئيس بخش آسياى مركزى و خاورميانه صندوق بين المللى پول را بحضور پذيرفته است. آقاى نخست وزير در اين ديدار اعلام كرده است همكارى نزديكى بين ارمنستان و صندوق بين المللى پول وجود داشته و اين همكارى بايد گسترش يابد. آقاى جهاد نيز اعلام كرده است ارمنستان شريك مطمئنى براى صندوق جهانى پول بوده و براى ادامه اين همكارى متقابل و اجراى برنامه هاى مشترك همه شرايط مهيا مى باشند. صندوق بين المللى پول آماده كمك به برنامه هاى بازسازى و پيشرفت اقتصادى ارمنستان مى باشد. نخست وزير ارمنستان در اين ديدار اعلام كرده است تشويق صادرات و تهيه زيرساخت هاى مناسب در اولويت اين همكارى قرار دارد. آقاى نخست وزير همچنين بنا بر درخواست مهمان، تغييرات اساسى در ساختار اقتصادى كشور و برنامه هاى مبارزه عليه فساد ادارى و رشوه خوارى و بازسازى نظام قضايى را تشريح كرده است. طرفين خواستار تدوين برنامه همكارى درازمدت و راهبردى ميان ارمنستان و اين نهاد جهانى شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا