بین الملل

انيستيتوى معروف كمك به توسعه كارآفرينى YEDI كانادا در ارمنستان فعاليت خواهد كرد

انيستيتوى معروف كمك به توسعه كارآفرينى YEDI كانادا به دعوت شعبه ايروان دانشگاه روسى پلخانوف در ارمنستان فعاليت خواهد كرد. به گزارش آرمان وارتانيان رئيس هيئت امناى دانشگاه اقتصاد شعبه ايروان، اين انيستيتو با حمايت مالى دولت و بخش خصوصى كانادا تأسيس شده و از ايجاد شغل هاى جديد حمايت مى كند. YEDI يا انيستيتوى توسعه كارآفرينى يورك در نظر دارد در ارمنستان مركز فعاليت برنامه ريزى كامپيوترى تأسيس كند. اين مركز در نظر دارد بازار ايران، عراق، گرجستان و اوكرائين را نيز پوشش دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا