اقتصادی

اطمينان مردم نسبت به بانك ها بيشتر شده است

رئيس انجمن بانك هاى ارمنستان در مصاحبه با نمايندگان رسانه هاى جمعى اعلام كرده است اطمينان مردم نسبت به بانك ها بيشتر شده است. سيران سرگيسيان رئيس اين انجمن اعلام كرده است سپرده مردم در بانك ها افزايش يافته و فرار سرمايه مشاهده نمى شود. طبق همين گزارش خدمات بانكى غير نقدى نيز افزايش يافته و اين نيز گواه ثبات بانكى است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا