بین الملل

نظاميان ارمنستان در مانورهاى آمادگى رزمى چندمليتى در پايگاه شهر هوهينسفيلس آلمان شركت دارند

نظاميان ارمنستان در مانورهاى آمادگى رزمى چندمليتى در پايگاه شهر هوهينسفيلس آلمان شركت دارند. اين آمادگى با همكارى پايگاه نظامى ايالات متحده آمريكا در آلمان برگزار مى شود. به گزارش وزارت دفاع ارمنستان، نظاميان يگان صلح بان كشور در كلاس هاى مشترك امنيتى شركت مى كنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا