سیاسی

حضور نخست وزير ارمنستان در نشست شوراى سياست گذارى مبارزه عليه فساد و ارتشاء

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان در نشست شوراى سياست گذارى مبارزه عليه فساد و ارتشاء حضور يافته است. آقاى نخست وزير در سخنرانى خود اعلام كرده است كه جامعه از مبارزه عليه فساد مالى انتظارات بيشترى دارد. ضرر و زيانى كه مفسدين مالى به ملت و كشور رسانده اند، هنوز به اندازه كافى به صندوق ملى باز گردانده نشده است. به نظر نخست وزير، مبارزه عليه ارتشاء و فساد مالى و عودت اموال غارت شده هنوز در سطح مطلوب نيست و انتظارات مردم بيش از اين مى باشد. مراحل بازرسى مقدماتى و انجام تشريفات قانونى براى باز گرداندن اموال غارت شده به صندوق ملت بنا بر دلايل عينى و ذهنى كند است و احتياج به فعاليت نهادينه شده دارد. شوراى سياست گذارى مبارزه عليه فساد مالى و ارتشاء بايد با پيگيرى مصرانه، استراتژى اين فعاليت مهم را تعيين و اجرا كند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا