اقتصادی

در شهر گیومری ارمنستان منطقه آزاد تجارى ایجاد خواهد شد

رشد پايدار اقتصادى، ايجاد شغل هاى جديد و جذب سرمايه گذارى خارجى از اهداف تأسيس منطقه آزاد تجارى در شهرستان گيومرى است. هيئت دولت ارمنستان روز گذشته  در جلسه خود با تصويب ايجاد منطقه آزاد تجارى در شهر گيومرى، ابراز اميدوارى كرده است كه توليد و صادرات از اين طريق رونق خواهد يافت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا