اقتصادی

آرداشيس تومانيان: با اجراى مفاد موافقت نامه همكارى ميان ايران و اتحاديه اقتصادى يوروآسيا، عوارض گمركى ٨٦٢ قلم كالا كاهش خواهد يافت

آرداشيس تومانيان سفير ارمنستان در ايران ابراز اميدوارى كرده است كه با اجراى مفاد موافقت نامه همكارى ميان ايران و اتحاديه اقتصادى يوروآسيا، عوارض گمركى ٨٦٢ قلم كالا كاهش يافته و ورود كالاهاى ارمنستان به ايران آسانتر خواهد شد. به گزارش آرمن پرس، آقاى تومانيان كه در كنفرانس بين المللى مسائل همكارى ميان كشورهاى عضو اتحاديه يوروآسيا و منطقه در ايروان سخنرانى مى كرد، تأكيد كرده است طبق گزارش مركز آمار كشور، صادرات ارمنستان به ايران امسال از ٩٤ ميليون دلار به ٢٧٠ ميليون دلار رسيده است، ولى هنوز موازنه تجارى با اين كشور همسايه منفى مى باشد. به نظر سفير ارمنستان موازنه تجارى همه كشورهاى همسايه با ايران منفى است، زيرا ايران با توجه به سياست ويژه خود صادرات را تشويق كرده و از واردات پرهيز مى كند. اين كنفرانس به ابتكار كميسيون دايمى مجلس ملى ارمنستان در خصوص همكارى ميان يوروآسيا و كشورهاى منطقه بر پا شده است. به گزارش آرمن پرس آقاى تومانيان با اشاره به مسائل حاملين انرژى در منطقه نيز اعلام كرده است كه مى توان گاز صادراتى كشور تركمنستان را با گاز ايران مبادله كرد. وى همچنين اعلام كرده است در حال حاضر قيمت گاز روسيه براى ارمنستان باصرفه تر است. طبق همين گزارش ايران تا كنون پيشنهاد مناسب ترى به ارمنستان ارائه نكرده است. سفير ارمنستان اعلام كرده است مقامات عالى رتبه جمهورى اسلامى ايران طى سفر نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان به ايران، قول داده بودند ميزان گاز ارسالى ايران به ارمنستان افزايش يابد، ولى هنوز موانع مختلفى در اين راه موجود مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا