بین الملل

افزایش نارضایتی احزاب و مردم از رییس جمهوری برزیل

اعضای حدود ۱۶ حزب سیاسی و نمایندگان جوامع مدنی در برزیل در حالی جنبشی علیه رئیس جمهوری راست افراطی این کشور به راه انداخته اند که میزان مخالفت ها از عملکرد ژائیر بولسونارو در برزیل افزایش یافته است.به گزارش خبرگزاری پرنسالاتینا، هدف اصلی این جنبش اتحاد میان مخالفان دولت ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل اعلام شده است.در همین حال براساس اعلام موسسه نظرسنجی “دیتا فولها” مشخص شد که مخالفت ها با سیاست های بولسونارو از ۳۳ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است.این بدترین آماری است که بولسونارو تاکنون از زمان حضورش در سمت ریاست جمهوری برزیل با آن روبرو بوده است. در این نظرسنجی مشخص شد که ۳۲ درصد از شرکت کنندگان انتظار دارند بولسونارو مدیریت ضعیفی از خود به جای بگذارد این در حالی است که این آمار در ژوئیه گذشته ۲۴ درصد بود.

۳۲ درصد نیز بر این باورند که رئیس جمهوری برزیل هرگز آن گونه که باید به وظایفش عمل نمی کند.این اقدام برخی احزاب سیاسی در برزیل علیه بولسونارو، افزایش نارضایتی های عمومی از سیاست های وی و چالش های دیگر از جمله مواجهه با آتش سوزی های گسترده در جنگل های آمازون شرایط را برای رئیس جمهوری راست افراطی این کشور آمریکای جنوبی سخت تر کرده است.کارشناسان معتقدند که سیاست های ضد محیط زیستی بولسونارو و عدم اتخاذ تدابیر کارآمد منجر به گسترش آتش سوزی های آمازون که واکنش های گسترده بین المللی به دنبال داشته، شده است. براساس آمارهای رسمی اگر آتش سوزی آمازون به همین شکل تداوم داشته باشد، رکورد اتش سوزی در این منطقه از سال ۲۰۱۰میلادی ثبت خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا