فرهنگ و علم

دبير كل سازمان ملل متحد موسس آبليان معاون خود را به عنوان هماهنگ كننده امور چندگانگى زبان ها انتخاب كرده است

آنتونيو گوديرش دبير كل سازمان ملل متحد موسس آبليان معاون خود را به عنوان هماهنگ كننده امور چندگانگى زبان ها انتخاب كرده است. چندگانگى زبان از ارزش هاى فرهنگى سازمان ملل است و از اولويت هاى فعاليت دبير كل محسوب مى شود. اين وظيفه را قبلأ كترين پولارد بر عهده داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا