اجتماعی

رئيس شوراى عالى قضايى ارمنستان جزئيات شفاف سازى فعاليت اين نهاد و قضات كشور را براى روزنامه نگاران تشريح كرد

رئيس شوراى عالى قضايى ارمنستان جزئيات شفاف سازى فعاليت اين نهاد و قضات كشور را براى روزنامه نگاران تشريح كرده است. روبن وارتازاريان رئيس اين شورا اعلام كرده است كه كليه اعضا و قضات كشور بايد منشاء دارايى هاى خود و امكانات و ارتباطات خود را بطور شفاف اعلام نمايند. درهاى شوراى عالى قضايى بر روى رسانه هاى جمعى باز بوده و آنان مى توانند از فعاليت هاى اين نهاد گزارش تهيه كنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا