اقتصادی

رئيس منطقه اى شركت فنآورى هاى نوين فرانسوى Thales group با خبرنگاران رسانه هاى جمعى ديدار و گفتگو كرد

“پل رومين” رئيس منطقه اى شركت فنآورى هاى نوين فرانسوى Thales group در پايان ديدار هيئت اين شركت از ارمنستان با خبرنگاران رسانه هاى جمعى ديدار و گفتگو كرده است. وى اعلام كرده است كه با اين بازديد زمينه هاى جديد همكارى ميان فرانسه و ارمنستان فراهم مى شود. اين شركت در زمينه هوش مصنوعى و حفظ محيط زيست با شركت هاى ارمنستان همكارى خواهد كرد. نمايندگان شركت فرانسوى Thales group به دعوت آرمن سرگيسيان رئيس جمهورى ارمنستان در ايروان بسر مى برند. اين شركت متخصص احداث و راه اندازى سيستم هاى الكترونيك، خدمات هوا فضايى، دفاعى، حمل و نقل و امنيتى است. شعار اين شركت گسترش فن آورى نوين، تركيب تجربه، استعداد و فرهنگ است. به نظر بانيان اين شركت فن آورى هاى جديد بايد در خدمت بهروزى و امنيت جهانيان باشند. تيگران خاچاتوريان وزير اقتصاد ارمنستان نيز نمايندگان اين شركت را بحضور پذيرفته است. وزير اقتصاد از توجه اين شركت به بازار و امكانات ارمنستان استقبال كرده و آمادگى اين وزارت خانه را براى حمايت از فعاليت سرمايه گذاران اعلام كرده است. نمايندگان اين شركت با مقامات عالى رتبه ارمنستان ديدار كرده و از مراكز معروف تكنولوژى برتر كشور از جمله “سينوپسيس آرمنيا”، “بيت كنستراكت” و “تومو” بازديد كرده اند. آنان از نزديك با پيشرفت ها و دست آوردهاى شركت هاى استارت آپ و فن آورى هاى اطلاع رسانى ارمنستان آشنا شده اند. آقاى پل رومين اعلام كرده است، ارمنستان با وجوديكه كشور كوچكى است، ولى امكانات فراوان علمى و انسانى دارد و اين شركت مايل ورود به بازار اين كشور مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا