سیاسی

وزير امور خارجه ارمنستان روابط با ايران را دوستانه توصيف كرد

وزير امور خارجه ارمنستان روابط با ايران را دوستانه توصيف كرده و تأكيد كرده است كه اين روابط دوستانه ادامه خواهند يافت. ظهراب مناتساكانيان وزير امور خارجه كه با خبرنگاران صحبت مى كرد، اعلام كرده است ارمنستان با ايران برنامه همكارى درازمدت داشته و اين همكارى امنيت منطقه اى و توسعه را در بر مى گيرد. روابط دوستانه با ايران در راستاى منافع ملى ارمنستان است و عضويت در اتحاديه اقتصادى يوروآسيا نيز فرصت جديدى براى اجراى اين اهداف است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا