Topاقتصادی

در ابوظبی سورن پاپیکیان با رییس شورای انرژی جهانی دیدار کرده است

سورن پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان در حاشیه 24مین مجمع انرژی جهانی با دیوید کیم رییس شورای انرژی جهانی دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش وزارت مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان طی این دیدار مسائل مربوط به همکاری میان این سازمان و کمیته ملی ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.  وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان  از رییس شورای انرژی جهانی دعوت کرده است تا   برای آشنا شدن با امکانات انرژی کشورمان  از ارمنستان بازدید کند.

سورن پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های و مهر مکرتومیان سفیر ارمنستان در امارات متحده عربی  از غرفه های نمایشگاه این مجمع بازدید و در غرفه های شرکت ها   زمینه انرژی هسته ای با پیشرفت های فن آوری در زمینه هسته ای آشنا شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا