اجتماعی

سرويس امنيت ملى ارمنستان طى شش ماه اول سال جارى ميلادى يكهزار و پنج فرد تحت تعقيب را در مرزهاى كشور شناسايى، دستگير و تحويل مقامات انتظامى داده است

سرويس امنيت ملى جمهورى ارمنستان با انتشار بيانيه اى اعلام كرده است اين نهاد طى شش ماه اول سال جارى ميلادى يكهزار و پنج فرد تحت تعقيب را در مرزهاى كشور شناسايى، دستگير و تحويل مقامات انتظامى داده است. اين سرويس طى همين مدت، پنجاه و دو مورد نقض قوانين عبور و مرور مرزى با شركت هفتاد و هشت نفر را شناسايى و آنان را بازداشت كرده است. آنان متهم به عبور غير قانونى از مرزهاى كشور مى باشند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا