Topاجتماعی

با کمیسیون ونیز مسائل مربوط به اصلاحات در زمینه قضایی ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند

در شورای عالی قضایی  ارمنستان ملاقات با نمایندگان هیئت کمیسیون اروپای ” دمکراسی از طریق حق ” معروف به کمیسیون ونیز برگزار شد. این مطلب را از نهاد شورای عالی قضایی کشورمان اعلام کرده اند.

در این دیدار مسائل مربوط به روند اصلاحات در زمینه قضایی و مبارزه با رشوه خواری ، فعالیت  شورای عالی قضایی در این روند و نقش کمیسیون ونیز در مسائل اصلی سیستم قضایی کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا