سیاسی

وكلاى روبرت كوچاريان خواهان تجديد نظر رأى دادگاه اوليه ايروان درخصوص رد تقاضاى عدم پيگيرى قضايى دومين رئيس جمهورى شده اند

وكلاى روبرت كوچاريان رئيس جمهورى بازداشت شده ارمنستان خواهان تجديد نظر رأى دادگاه اوليه ايروان درخصوص رد تقاضاى عدم پيگيرى قضايى دومين رئيس جمهورى شده اند. روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور به همراه سه تن از مقامات عالى رتبه اسبق ارمنستان متهم به نقض قانون اساسى در حوادث ماه هاى فوريه و مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى مى باشند. آقاى كوچاريان در بازداشت موقت بسر مى برد و وكلاى وى با توجه به تفسير اصل ٣٥ قانون جزايى كشور از سوى دادگاه قانون اساسى، در خواست منع پيگيرى قضايى اتهامات آقاى كوچاريان را نموده بودند. خانم آننا دانى بيگيان رئيس دادگاه در حكم خود درخواست وكلاى دومين رئيس جمهورى را رد كرده و اعلام كرده است كه اصل ٣٥ قانون جزايى كشور مربوط به مصونيت سياسى براى اقداماتى مى باشد كه برخواسته از وظايف رياست جمهورى مى باشد و مورد پرونده جارى،  جزء اين تفسير مورخ چهارم ماه سپتامبر دادگاه قانون اساسى نمى باشد. دومين رئيس جمهورى كشور از دادگاه قانون اساسى خواسته بود تا در باره دلايل قانونى بازداشت وى و مطابقت مفاد قانون جزا با قانون اساسى اعلام موضع نمايد. دادگاه دومين رئيس جمهورى ارمنستان و سه تن از مقامات ارشد دوران ايشان در دادگاه اوليه ايروان ادامه دارد. درخواست تجديد نظر حكم دادگاه اوليه نيز در دادگاه ثانويه مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا