اجتماعی

دادگاه فرجام ارمنستان تقاضاى بررسى حكم بازداشت موقت دومين رئيس جمهورى كشور را رد كرد

دادگاه فرجام ارمنستان تقاضاى بررسى و بازنگرى حكم بازداشت موقت روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور را رد كرده است. به گزارش دفتر خبرى قوه قضائيه، هايك آلوميان، آرام اوربليان و هوانس خودويان وكلاى دومين رئيس جمهورى، به حكم مورخ بيست و پنجم ماه ژوئن دادگاه تجديد نظر ارمنستان در رابطه با تأييد حكم دادگاه اوليه اعتراض كرده و از دادگاه فرجام تقاضاى رسيدگى مجدد كرده بودند. روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى ارمنستان به همراه چند تن از مقامات اسبق دولت و ارتش به اتهام سرنگونى نظام مشروطه كشور و اقدام عليه قانون اساسى در ماه مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى، اخيرأ تحت پيگرد قانونى قرار دارند. آقاى كوچاريان در بازداشت موقت بسر برده و دادگاه اوليه ايروان، درخواست وكلاى وى براى آزادى با ضمانت را رد كرده است. سه ماه پيش دادگاه ثانوى نيز حكم بازداشت موقت دومين رئيس جمهورى را تأييد كرده و امروز نيز دادگاه فرجام تقاضاى بررسى پرونده بازداشت موقت را نپذيرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا