سیاسی

تركيه منشاء بى ثباتى و تشنج در منطقه مى باشد

“نيكول پاشينيان” نخست وزير ارمنستان در ادامه سخنرانى خود در حضور استادان و دانشجويان باشگاه رهبران جهانى دانشگاه كلمبياى نيويورك به سياست غيرسازنده تركيه در منطقه اشاره كرده است. آقاى پاشينيان اعلام كرده است دولت هاى قبلى ارمنستان چه در دهه ١٩٩٠ ميلادى و چه حين سال هاى ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ سعى در عادى سازى روابط با تركيه نموده اند. ارمنستان با وجود گذشته غم انگيز روابط با تركيه، خواستار ايجاد رابطه بدون هيچ پيش شرط شده است، ولى اين در خواست هميشه بى جواب مانده و رد شده است. تركيه حتى موافقت نامه شروع روند عادى سازى روابط با ارمنستان را در زوريخ امضاء كرد، ولى بعد از تصويب صورت جلسه اين ديدار سر باز زد. امروزه بعد از ١٠٤ سال از وقوع نسل كشى ارامنه، سياست خصمانه تركيه در قبال ارمنستان ادامه دارد. تركيه راه هاى زمينى خود با ارمنستان را مسدود كرده ، سياست هاى آذربايجان عليه ارمنستان و قره باغ را تشويق كرده و مورد حمايت سياسى و نظامى قرار مى دهد و حتى نسل كشى ارامنه را نيز توجيه مى كند. ارامنه ساكنين بومى منطقه بوده، از اعماق قرون در سرزمين ابا و اجدادى خود زندگى كرده، بازمانده نژادكشى بوده و اكنون در حال برقرارى و تحكيم حكومت صلح طلب، آزاديخواه و دموكرات مى باشد. تركيه بايد اين واقعيات را درك كرده و از سياست ارعاب و تهديد امنيتى عليه ارمنستان و ارامنه صرف نظر كند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا