فرهنگ و علم

مقاله روزنامه معروف ايتاليايى در باره ارمنستان

 ياگوپو فرانكويلوجى روزنامه نگار ايتاليايى مقاله اى در باره پيشرفت هاى ارمنستان در زمينه فنآورى نوين اطلاع رسانى بچاپ رسانده است. اين مقاله در نشريه آژانس خبرى ايتاليايى “آجنسيا ديقه” درج شده است. خبرنگار از مراكز نوآورى هاى معروف “تومو”، “كواف اسمارت” و “آرمات” ارمنستان بازديد كرده و نوشته است كه اين كشور با سى هزار كيلومتر مربع وسعت و سه ميليون جمعيت توانسته است سرمايه گذارى عظيمى در زمينه فنآورى هاى برنامه ريزى كامپيوترى و اطلاع رسانى انجام دهد. به گزارش “انجمن دوستان اروپايى ارمنستان” فرانكويلوجى اعلام كرده است كه اين كشور به دوران طلايى امكانات بالقوه علمى دوران شوروى بر مى گردد. ارمنستان به دره سيليكون قفقاز جنوبى تبديل شده و آماده برگزارى بيست و سومين همايش بين المللى تكنولوژى اطلاع رسانى مى شود. اين همايش دو هفته ديگر با حضور هزاران تن از اساتيد و شركت هاى معروف برنامه ريزى كامپيوترى جهانى در ايروان برگزار خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا