فرهنگ و علم

در ارمنستان كنسرت گروه Jamiroquai و”آل دى ميلون” گيتاريست معروف جهانى برگزار خواهد گرديد

صندوق خيريه “اقدام من” و “انجمن گسترش گردشگرى فرهنگى” آخر پائيز جارى، بطور مشترك هفته موسيقى در ارمنستان برگزار خواهند كرد. طى جشنواره Silk note كنسرت گروه Jamiroquai برنده جوايز “بريتس” و “گرممى”، گروه Parov Stelar و “آل دى ميلون” گيتاريست معروف جهانى برگزار خواهد گرديد. ميلون يكى از سه گيتاريست معروف جهان است. گروه “باروو استيلار” نيز فاتح جشنواره Amadeus Austrian Music Awards است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا