Top

نيكول پاشينيان از تريبون سازمان ملل، رهبر جمهورى آذربايجان را مورد خطاب قرار داده است

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان طى سخنرانى در هفتاد و چهارمين مجمع عمومى سازمان ملل متحد در باره رسالت جهانى اين نهاد بين المللى و آمادگى ارمنستان براى مشاركت در برنامه هاى بشردوستانه و صلح طلبانه آن ابراز آمادگى نموده است. آقاى پاشينيان همچنين در باره روابط با همسايگان، اوضاع قفقاز جنوبى، لزوم حل مسالمت آميز بحران قره باغ، رستاخيز ارامنه بعد از تحمل رنج و مشقات فراوان نسل كشى و ادامه سياست تشنج آفرينى تركيه در منطقه صحبت كرده است. نخست وزير كشورمان اعلام كرده است جهان طى سال گذشته نيز شاهد ناآرامى و عدم ثبات بوده و بعضى از مناطق جهان نيز متأثر از جوّ متشنج مناطق همسايه مى شوند. از چهار مرز زمينى ارمنستان دو مرز آن اكنون حدود سى سال است كه مسدود بوده و تركيه به عنوان يكى از همسايگان ارمنستان حاضر به برقرارى روابط سياسى با ارمنستان نبوده و از سياست هاى ضد ارمنستان و ضد قره باغ آذربايجان حمايت مى كند. نيكول پاشينيان نخست وزير به سياست غير سازنده تركيه در منطقه اشاره كرده و اعلام كرده است تركيه منشاء بى ثباتى و تشنج در منطقه مى باشد. دولت هاى قبلى ارمنستان چه در دهه ١٩٩٠ ميلادى و چه حين سال هاى ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ سعى در عادى سازى روابط با تركيه نموده اند. امروزه بعد از ١٠٤ سال از وقوع نسل كشى ارامنه، سياست خصمانه تركيه در قبال ارمنستان ادامه دارد. تركيه راه هاى زمينى خود با ارمنستان را مسدود كرده ، سياست هاى آذربايجان عليه ارمنستان و قره باغ را تشويق كرده و سران حكومت باكو را مورد حمايت سياسى و نظامى قرار مى دهد و حتى نسل كشى ارامنه را نيز توجيه مى كند.

آقاى پاشينيان طى اين سخنرانى پايبندى دولت و ملت ارمنستان، براى گسترش همكارى بين المللى و صلح و امنيت جهانى را مورد تأكيد قرار داده است. نخست وزير ارمنستان اعلام كرده است دولت متبوعش براى توسعه پايدار و دفاع از آزادى هاى فردى و اجتماعى آمادگى همكارى با نهادهاى بين المللى را دارد. ارمنستان متعهد به مذاكرات سازنده با تمامى شركاى بين المللى و كمك به پيشرفت و صلح جهانى مى باشد. چالش هاى پيش روى ملل تمام شمول بوده و با كمك يكديگر بايد حل و فصل شوند. آقاى پاشينيان اعلام كرده است، ارمنستان با سياست تشنج جدايى هاى كاذب و مرزهاى بسته مخالف بوده و ادامه مرزهاى بسته در قرن بيست و يكم و در منطقه قفقاز جنوبى را بى اساس مى داند. ارامنه به عنوان ملتى كه نژدكشى ديده اند، خواهان تفاهم ميان ملل منطقه و صلح پايدار هستند. سياست مبارزه تسليحاتى و رسيدن به برترى نظامى در منطقه قفقاز جنوبى آينده ندارد ارامنه ساكنين بومى منطقه بوده، از اعماق قرون در سرزمين ابا و اجدادى خود زندگى كرده، بازمانده نژادكشى بوده و اكنون در حال برقرارى و تحكيم حكومت صلح طلب، آزاديخواه و دموكرات مى باشد.

 به نظر آقاى پاشينيان ، تشنج در روابط همسايگان و شركاى استراتژيك كشورمان، رهبرى ايروان را در وضعيت دشوارى قرار مى دهد. روسيه متحد و شريك اصلى راهبردى ارمنستان است، ايران و گرجستان متحد و شريك استراتژيك ارمنستان هستند، دولت ايروان با ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو آن روابط كارى دوستانه و برنامه هاى راهبردى دارد. به نظر نخست وزير ارمنستان، قرار گرفتن در معضل اختلاف نظرهاى همكاران، چالش جدى براى ارمنستان است و اكثر اوقات دولت در ريسك عدم درك صحيح مواضع ارمنستان از سوى بعضى و يا تمامى همكاران قرار مى گيرد. ارمنستان تمامى سعى خود را بكار مى گيرد تا شريك كارى مطمئن و دوست خوبى براى همه باشد و نمى خواهد به روابط با تك تك دوستان خود خللى وارد شود. نخست وزير ارمنستان طى سخنرانى خود در سازمان ملل متحد به طرق حل مسالمت آميز بحران قره باغ پرداخته است. به نظر آقاى پاشينيان حل مسالمت آميز اين بحران براى ثبات و امنيت منطقه نقش محورى دارد.

حل اين بحران از ابتداى روى كار آمدن دولت جديد در مركز توجه حكومت جديد قرار داشته و نخست وزير اعلام كرده است هر گونه پيشنهاد صلح قره باغ براى ملل ارمنستان، قره باغ كوهستانى و آذربايجان بايد قابل قبول باشد. اين موضع رهبر جديد ارمنستان حتى در داخل كشور نيز مورد انتقاد قرار گرفت است، چون خواهان راه حل مورد قبول براى سه طرف درگير شده است. راه حل صلح قره باغ بايد مصالحه گرانه، با گذشت دوطرفه و در جوّ سازش، احترام متقابل انجام گيرد، آقاى پاشينيان اين پيشنهاد خود را علنى كرده و به ميانجيگران بين المللى صلح نيز ارائه داده است، ولى انتظار دارد نظير اين بيانيه از سوى رهبرى آذربايجان نيز اعلام شود. رهبرى آذربايجان هنوز نيز بر قابل قبول بودن راه حل نهايى صلح فقط براى جامعه آذربايجان اصرار دارد. آذربايجان قصد حل مسالمت آميز بحران را نداشته و بر غلبه بر ملت قره با اصرار مى ورزد. رهبرى آذربايجان قصد مصالحه نداشته و به سياست كينه ورزانه سال هاى دهه نود ادامه داده و سه سال پيش نيز اين عمليات خصمانه را در مرزهاى با قره باغ ادامه دادند. حكومت آذربايجان افكار عمومى كشور خود را عليه ارامنه تحريك كرده و به مسابقه تسليحاتى در منطقه دامن مى زند. سران باكو در پى تصرف دوباره قره باغ كوهستانى و اتصال آن به آذربايجان مى باشند. مردم استان خودمختار قره باغ كوهستانى در دوران حكومت شوروى، همانند ملت جمهورى آذربايجان ، استقلال خود را اعلام كرده اند. اتصال مجدد قره باغ به آذربايجان ، ايده بازگشت اتحاد شوروى را تداعى مى كند. سران باكو خواهان نماياندن بحران قره باغ به عنوان درگيرى ميان ارمنستان و آذربايجان مى باشند، در صورتى كه چنين نيست، مسئله عرضى هم نيست، بلكه مبارزه براى حق زندگى مردم در سرزمين ابا و اجدادى خود مى باشد. رهبرى ارمنستان از الحام على اف همكار آذربايجانى خود مى خواهد كه پيشنهاد ارمنستان را پذيرفته و شرايط مناسب براى پيشرفت مذاكرات صلح را فراهم سازد. ارمنستان در راه ايجاد جوّ امن و با ثبات ژئوپليتيك منطقه كوشا خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا