Topسیاسی

نخست وزیر سنگاپور: ارمنستان و سنگاپور همکاری را گسترش می دهند

هیئت دولتی سنگاپور به سرپرستی  لی هسین لونگ برای یک بازدید رسمی در ارمنستان به سر می برد. در پایان مذاکرات رسمی دوجانبه نخست وزیران ارمنستان و سنگاپور در کنفرانس  مطبوعاتی مشترک شرکت داشته اند.  نخست وزیر کشورمان تاکید کرده است که ارمنستان و سنگاپور دارای مشترکات جالبی می باشند. دو کشور از منابع طبیعی غنی نیستند و    استراتژی های تقویت  خود   را با توجه به    سرمایه انسانی   اجرا می کنند. آموزش ، دانش و نوآوری ، کوشش و خوش بینی ضامن و نیروی محرک تقویت  دو  کشورهای   هستند. نخست وزیر کشورمان افزوده است که طی مذاکرات بر توسعه همکاری در سازمان های بین المللی مخصوصا در سازمان ملل متحد تاکید شده است.

نخست وزیر سنگاپور تاکید کرده است که با همتای ارمنستانی خود مسائل مربوط به امکانات رشد و گسترش مناسبات دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. وی افزوده است که در این دیدار مسئله مربوط به موافقتنامه در مورد تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی ارو آسیا و سنگاپور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و  با توجه به پیشرفت مشاهده شده در این زمینه در جریان این بازدید موافقتنامه مذکور امضاء خواهد شد.  نخست وزیر سنگاپور تاکید کرده است که ارمنستان همکاری مهم سنگاپور در اتحادیه اقتصادی ارو آسیا می باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا