اجتماعی

دادگاه قانون اساسى ارمنستان از دادگاه اروپايى حقوق بشر نظر مشورتى خواسته است

دادگاه قانون اساسى ارمنستان از دادگاه اروپايى حقوق بشر نظر مشورتى خواسته است. اين دادگاه از دادگاه اروپايى خواسته است تا در باره پرونده روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى نظر مشاوره اى دهد. به گزارش دفتر خبرى دادگاه قانون اساسى، درخواست اين دادگاه روز گذشته از طرف دادگاه اروپايى حقوق بشر پذيرفته شده و ثبت دفتر شده است. دادگاه قانون اساسى ارمنستان از دادگاه اروپايى در باره تقاضاى دادگاه اوليه ايروان و  دومين رئيس جمهورى كشور براى بررسى اين پرونده توسط دادگاه قانون اساسى نظر مشورتى دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا