سیاسی

مهم ترین خبرهای روز کشور و منطقه

نخست وزير ارمنستان مهمانان كنگره جهانى فنآورى اطلاع رسانى را بحضور پذيرفته است

ايوون چو: روياى ارمنستان براى برگزارى هر چه بهتر كنگره فنآورى اطلاع رسانى انجام گرفت

ابتكار جديد كارآفرينان ارمنى فنآورى اطلاع رسانى

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا