اقتصادی

“نيكول پاشينيان”: گردش مالى خارج از حوزه مالياتى و در سايه کشور به حداقل رسيده است

نسبت توليد ناخالص داخلى و ماليات از پيش بينى صندوق بين المللى پول نيز بهتر مى باشد. به گزارش آرمن پرس، “نيكول پاشينيان” نخست وزير ارمنستان در كنفرانس اقتصادى “انتظارات عملى از انقلاب اقتصادى” سخنرانى كرده است. آقاى “پاشينيان” اعلام كرده است گردش مالى خارج از حوزه مالياتى و در سايه كشور به حداقل رسيده است. شاخص حضور رقم ماليات، در درآمد ناخالص داخلى افزايش چشمگيرى يافته و از پيش بينى صندوق جهانى پول نيز افزايش يافته است. طبق همين گزارش، صندوق بين المللى پول طى سال هاى گذشته براى ميزان حضور ماليات در اقلام درآمد ناخالص داخلى ارمنستان 0.3 در صد پيش بينى كرده بود، در حاليكه اين شاخص اكنون به 1.2 در صد رسيده و نتيجه خوبى براى كشور مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا