سیاسی

افتتاح همايش دوستان آرتساخ در استپاناگرد

 اولين همايش دوستان آرتساخ امروز در استپاناگرد پايتخت جمهورى قره باغ افتتاح شد. اين نشست با هدف “همكارى براى صلح و عدالت” تشكيل شده و شخصيت هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، حقوقى، دانشمندان، منتقدين و روزنامه نگاران سرشناس و حامى مسئله قره باغ در آن شركت دارند. گروه ها و سازمان هايى كه استقلال جمهورى آرتساخ را برسميت مى شناسند نيز در اين همايش شركت دارند. نطق افتتاحيه اين همايش را باگو ساهاكيان رئيس جمهورى قره باغ ايراد كرده و تأكيد كرده است كه تشكيل و تقويت حكومت قوى، مستقل و خود رأى پايه و اساس مبارزه عدالت خواهى قره باغ است. اتحاد مثلث قره باغ، ارمنستان و ارامنه خارج نقطه قوت اين مبارزه و همراه با استقلال خواهى و دموكراسى از ارزش هاى معنوى جنبش مى باشد. تأمين امنيت قره باغ از اهداف مهم حكومت قره باغ است و هر گونه سستى و تعلل در اين مهم، سبب شيطنت هاى جديد و تعرض نيروى متخاصم مى شود. قره باغ خواهان حل اختلافات خود با آذربايجان از طريق صلح آميز، دور ميز مذاكرات صلح و با حمايت گروه مينسك حل بحران قره باغ وابسته به سازمان همكارى و امنيت اروپا مى باشد. اين مذاكرات بدون حضور فعال قره باغ نتيجه رضايت بخش نداشته و سرنوشت آرتساخ را نمى شود بدون حضور نمايندگان آن رقم زد. قره باغ بازگشت به گذشته را تحت هيچ عنوان چه از نظر وضعيت سياسى و چه از نظر مرزى نخواهد پذيرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا