سیاسی

ديدار رهبران ارمنستان و ازبكستان در عشق آباد

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان طى اقامت در عشق آباد پايتخت تركمنستان با شوكت ميرزايوف رئيس جمهورى ازبكستان ديدار و گفتگو كرده است. به گزارش دفتر خبرى نخست وزيرى ارمنستان، اين اولين ديدار سران دو كشور در چنين سطحى بعد از استقلال دو كشور است و اين خود گواه اراده سياسى و آمادگى دو كشور براى گسترش روابط ميان دو كشور است. آقاى ميرزايوف نيز اعلام كرده است ازبكستان توسعه روابط با ارمنستان را با اهميت توصيف كرده و آماده استفاده از امكانات بالقوه دو كشور در همه زمينه ها مى باشد. رهبر ازبكستان خواهان ايجاد كميسيون مشترك اقتصادى ميان دو كشور و گسترش همكارى شده است. طرفين براى همكارى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و انسانى اظهار آمادگى كرده اند. نمايندگان طرفين بزودى برنامه راه همكارى در اين زمينه ها را ترسيم خواهند كرد. صنايع سبك، روابط بانكى، كشاورزى و فنآورى اطلاع رسانى از جمله زمينه هايى مى باشند كه دو كشور مى توانند همكارى نمايند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا