Topاجتماعی

دادگاه اروپايى حقوق بشر در باره پرونده دومين رئيس جمهورى ارمنستان نظر مشاوره اى خواهد داد

دادگاه اروپايى حقوق بشر در باره پرونده دومين رئيس جمهورى ارمنستان نظر مشاوره اى خواهد داد. به گزارش  سايت رسمى دادگاه اروپايى حقوق بشر، اين دادگاه در خواست دادگاه قانون اساسى ارمنستان در باره كسب نظر مشاوره اى در مورد پرونده دومين رئيس جمهورى كشور را پذيرفته است. روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى ارمنستان در حال حاضر در بازداشت بسر برده و متهم به برهم زدن نظام مشروطه و زير پا گذاشتن قانون اساسى در ماه مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى مى باشد. دادگاه اوليه شهر ايروان و وكلاى آقاى كوچاريان    چند ماه پيش از دادگاه قانون اساسى درخواست كرده بودند كه در باره مطابقت پرونده تعقيب قضايى دومين رئيس جمهورى با مفاد قانون اساسى ارمنستان نظر دهد. دادگاه قانون اساسى در اين مورد اعلام رأى نموده و همچنين روز دوم ماه سپتامبر سال جارى از دادگاه اروپايى حقوق بشر خواسته است در اين باره نظر مشاوره اى دهد. دادگاه اروپايى اين در خواست را ثبت دفتر كرده و هفده قاضى براى بررسى اين پرونده تعيين كرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا