سیاسی

ديدار و ملاقات هاى وزير دادگسترى ارمنستان در مقّر شوراى اروپا

به گزارش دفتر خبرى وزارت دادگسترى ارمنستان، “روستام باداسيان” وزير دادگسترى كشورمان در مقّر شوراى اروپا با “ماريا بيچينوويچ بوريچ” دبير كل شوراى اروپا، “كريستوس جياكوموپولوس” رئيس دايره حقوق بشر و اولويت حقوقى شوراى اروپا، “نيكول بلوبه” وزير دادگسترى فرانسه و “جيان لوكا اسپوزيتو” دبير اجرايى گروه حكومتى مبارزه عليه فساد و ارتشاء (GRECO) ديدار و گفتگو كرده است. وزير دادگسترى ارمنستان در ديدار با دبير كل شوراى اروپا، مسائل مربوط به بازسازى نظام قضايى، اقدامات عليه فساد مالى و دو برنامه راهبردى براى انجام اين عمليات در ارمنستان را مورد بحث و بررسى قرار داده است. در ملاقات با ديگر مقامات اروپايى نيز مسائل مربوط به حقوق بشر مطرح شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا