اجتماعی

ارمنستان در زمينه فنآورى اطلاعاتى به كشورهاى آفريقايى كمك خواهد كرد

خانم “آماليا يقويان” مسئول صندوق حمايت از شركت هاى نوپا و برنامه ريزان اطلاع رسانى به خبرگزارى “اسپوتنيك” اعلام كرده است كه اين مركز به كشورهاى آفريقايى اتيوپى، بنين، رواندا و نيجريه برنامه هاى آموزشى تربيت مهندس برنامه ريزى و فنآورى اطلاع رسانى و مدل از “مدرسه تا تجارت” صادر خواهد كرد. به گفته خانم “يقويان”، موافقت همكارى با اين كشورها طى سفر بهار گذشته وزير امور خارجه ارمنستان به چند كشور خارجى بدست آمده است. “ظهراب مناتساكانيان” وزير امور خارجه كشورمان طى ماه آوريل گذشته به كشورهاى اتيوپى و رواندا سفر كرده و در باره همكارى در زمينه فنآورى اطلاعاتى نيز مذاكره كرده است. برنامه از مدرسه تا تجارت با حمايت تكنيكى دانشگاه پلى تكنيك ارمنستان، انجمن شركت هاى فنآورى هاى مدرن و لابراتوار آرمات تهيه شده است. تا كنون چند شركت برنامه ريزى كامپيوترى ارمنستانى در كشورهاى آفريقايى فعال بوده و اكنون با اين مراكز جديد نيز همكارى خواهند كرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا