فرهنگ و علم

لواش ارمنستان دومين نان معروف جهان معرفى شده است

به گزارش آرمن پرس شبكه خبرى جهانى CNN لواش ارمنستان را جزء پنجاه بهترين نان جهان انتخاب كرده و مقام دوم را به لواش كشورمان داده است. خبرنگار اين شبكه جهانى روند پخت لواش ارمنستان را با جزئيات بيان كرده و تأكيد كرده است پخت لواش بايد با هميارى و كمك دوستان انجام شود. اين خبرنگار اعلام كرده است مادر شوهر ارمنى طبق سنت هاى قديمى لواش بر دوش نوعروس و تازه داماد مى اندازد، چون لواش مظهر وفور و نعمت است. خانم ها در ابتدا خمير لواش را تهيه كرده، آنرا حاضر كرده و سپس در تنور گرم مى گذارند تا لواش حاضر شود. لواش ارمنستان جزء فهرست ميراث غير مادى سازمان جهانى ميراث فرهنگى معروف به يونسكو معرفى شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا