سیاسی

به نظر سفير روسيه، ارمنستان پل مطمئنى ميان اتحاديه يوروآسيا و ايران است

سرگئى كوبركين سفير روسيه در ارمنستان به خبرگزارى 24news.am ارمنستان اعلام كرده است، ايروان مى تواند نقش مهمى در گسترش روابط ايران با اتحاديه يوروآسيا داشته باشد. ايران كشور قوى و داراى پتانسيل بالايى بوده و امضاى قرارداد همكارى با آن افق جديدى براى گسترش روابط همه جانبه تجارى اقتصادى و همچنين گمركى ايجاد مى كند. ارمنستان، اتحاديه يوروآسيا و ايران با برقرارى اين همكارى مى توانند وارد بازارهاى جديد بين المللى شوند. سفير روسيه در ارمنستان اعلام كرده است رياست ارمنستان در اتحاديه اقتصادى يوروآسيا و شوراى رهبرى آن، همسايگى و حسن روابط با ايران و امضاى قرارداد همكارى با ايران نشانه هاى مثبتى بوده و مى تواند نقش ارمنستان در اين همكارى را گسترش دهد. نقشى كه ارمنستان به عنوان پل ارتباطى ميان ايران و اتحاديه يوروآسيا دارد، براى ايروان مناسبات و اولويت هاى جديد اقتصادى و سياسى ايجاد خواهد كرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا