اقتصادی

به نظر نماينده صندوق جهانى پول، پيشرفت اقتصادى ارمنستان محسوس مى باشد

به نظر نماينده صندوق جهانى پول، پيشرفت اقتصادى ارمنستان محسوس مى باشد. جيهاد آزور مسئول بخش خاور نزديك و آسياى مركزى صندوق جهانى پول، عقيده دارد كه ارمنستان در مسير درست قرار دارد و پيشرفت كشور در زمينه اقتصاد محسوس مى باشد. وى در مصاحبه با بخش ارمنى صداى آمريكا اعلام كرده است صندوق جهانى پول از ارمنستان مى خواهد به برنامه هاى بازسازى اقتصادى ادامه دهد. ارمنستان داراى امكانات بالقوه بوده و مى تواند در مسائل منطقه اى و جهانى نقش مهمى داشته باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا