اقتصادی

شاخص جذب سرمايه گذارى در ارمنستان افزايش مى يابد

خانم اينگا قالايان از اقتصادانان ارمنستان با توجه به تحليل هاى نهادهاى اقتصادى جهانى عقيده دارد كه ضريب اطمينان سرمايه گذاران خارجى نسبت به ارمنستان افزايش يافته است. به گزارش آرمن پرس، خانم قالايان كه در سالن كنفرانس هاى اين رسانه سخنرانى مى كرد، اعلام كرده است اوضاع داخلى كشور، سياست داخلى و خارجى دولت، مبارزه عليه فساد مالى و ارتشاء، سياست گمركى و مالياتى و كنترل گرانى از جمله عواملى مى باشند كه نهادهاى اقتصادى و مراكز مالى جهانى به آن توجه كرده و براى اقتصاد ارمنستان رشد و ثبات پيش بينى مى كنند. آرتاك مانوكيان از نمايندگان جناح اكثريت مجلس ملى ارمنستان نيز در اين كنفرانس خبرى حضور داشته و براى اقتصاد كشور پيشرفت محسوس پيش بينى مى كند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا