سیاسی

رئيس جمهورى ارمنستان در مراسم تاجگذارى پادشاه ژاپن حضور يافت

آرمن سرگيسيان رئيس جمهورى ارمنستان به همراه خانمش نونه سرگيسيان در مراسم تاجگذارى “ناروهيتو” امپراتور ژاپن حضور دارند. به گزارش دفتر خبرى رياست جمهورى، آقاى سرگيسيان و بانو به همراه بيش از يكصد و هشتاد و سه هيئت عالى رتبه جهانى شامل سران كشور هاى جهان، شخصيت هاى معروف و نمايندگان نهادهاى بين المللى به دعوت رسمى دولت ژاپن در اين مراسم حضور دارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا